Wyniki DBO 2020

„Dąbrówka Pumptrack”, „Bezpieczne Konarzewo” i „Park wiejski w Gołuskach” - to zwycięskie projekty tegorocznej edycji Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego. Otrzymały one najwięcej głosów w swoich „grupach sołectw” od mieszkańców i zostaną zrealizowane przez Gminę Dopiewo w 2020 r. Aktywność głosujących była rekordowa -oddali łącznie blisko 8,5 tys. głosów.

Mieszkańcy mogli głosować od 30 września do 13 października 2019 r. Większość głosów oddano elektronicznie - za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie dbo.dopiewo.pl.

W głosowaniu wzięło udział 8645 osób, które oddały: 8445 głosów ważnych i 200 głosów nieważnych. Online oddano 7576 głosów, co stanowi 87,63% wszystkich oddanych głosów (z tego: ważnych - 7524 i nieważnych - 52). Do urny w Biurze Obsługi Mieszkańca wrzuconych zostało 1069 głosów „papierowych” (ważnych - 921, nieważnych - 148).

Najwięcej głosów oddano na projekty z grupy I - z sołectw: Dopiewo, Dąbrówka, Skórzewo. Zebrały one aż 6554 głosów ważnych (77,6%). Projekty z grupy II - z sołectw: Dąbrowa, Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie, Zakrzewo otrzymały 1196 głosy (14,16%), a z grupy III - z sołectw: Gołuski, Trzcielin, Więckowice - 695 głosy (8,23%). W większości głosujący wspierali projekty dotyczące ich sołectw.

Formuła obowiązująca od zeszłego roku w Dopiewskim Budżecie Obywatelskim, polegająca na podziale na grupy i wprowadzeniu w ramach każdej z nich współczynników korygujących, odnoszących się do liczby mieszkańców sołectwa i średniej dla sołectw w grupie (wg ewidencji, liczby meldunków na koniec poprzedniego roku), zwiększa szanse sołectw małych. Przy podobnej liczbie oddanych głosów, głosy sołectwa o mniejszej liczbie mieszkańców zyskują na sile, dając więcej tzw. „głosów skorygowanych”, a sołectwom o większej liczbie mieszkańców siłę głosu zmniejszają.

Najbardziej zacięta rywalizacja miała miejsce w grupie I, o czym świadczy suma oddanych głosów na projekty z tej grupy i zbliżone wyniki. O wygranej projektu Dąbrówka Pumptrack zadecydowały 2 rzeczy: 1) większa mobilizacja - na tyle duża liczba głosów, że przy przeliczeniu przez współczynniki korygujące „zyski” bezpośredniego rywala - projektu „Strefa Rodzinna Dopiewo” okazały się niewystarczające, a „strata” projektu ze Skórzewa „Strefa dla młodzieży -Leśny Zakątek etap II” powiększyła dodatkowoo dzielącą oba projekty odległość; 2) brak innych projektów z tego sołectwa - w przeciwieństwie do Dopiewa, z którego pochodziły aż 3 projekty i gdyby zsumować ich głosy, Dopiewo byłoby bezkonkurencyjne. Z kolei podobna liczba głosów oddanych na projekt ze Skórzewa, najliczniej zamieszkałej miejscowości Gminy Dopiewo, po zastosowaniu współczynnika korygującego osłabiła siłę głosów o 16%, więc mobilizacja okazała się być w tym przypadku niewystarczająca.

Wygrane w grupach sołectw II i III były bardziej spektakularne, ich liderzy sięgnęli po zwycięstwo pewnie, bez zagrożeń ze strony konkurencji. „Bezpieczne Konarzewo”, triumfujące w grupie II, uzyskało 2 razy większe poparcie niż dwa pozostałe projekty w tej grupie. Natomiast „Park wiejski w Gołuskach” zebrał ponad 82% głosów oddanych na oba projekty w grupie III.

Grupa I

  1. Strefa dla młodzieży -Leśny Zakątek etap II (Skórzewo) : 1951 głosy = 1640 głosy skorygowane.
  2. Bezpieczeństwo i wypoczynek nad wodą (Dopiewo): 819 głosy = 998 głosy skorygowane
  3. Dąbrówka Pumptrack -Rowerowy plac zabaw: 2055 = 2257 głosy skorygowane
  4. Zakup sprzętu biwakowego, wyposażenia oraz remont harcówki Szczepu ZHP Dopiewo im. Powstańców Wielkopolskich: 67 głosów = 82 głosy skorygowane
  5. Strefa Rodzinna Dopiewo: 1662 głosy = 2025 głosy skorygowane

Grupa II

  1. Monitoring ulicy Radosnej w Zakrzewie: 36 głosy = 40 głosy skorygowane
  2. Uwaga tutej szprycują-czyli monitoring wsi (Dąbrowa): 348 głosy = 326 głosy skorygowane
  3. Bezpieczne Konarzewo- montaż radarowych wyświetlaczy prędkości: 812 głosy = 772 głosy skorygowane

Grupa III

  1. Trampoliny ziemne (Więckowice): 170 głosy = 138 głosy skorygowane
  2. Park wiejski w Gołuskach wraz ze ścieżką asfaltową do jazdy na hulajnogach i rolkach: 525 głosy = 635 głosy skorygowane

Komisyjne liczenie głosów odbyło się 14 - 15 października 2019 r.

DBO 2020DBO 2020DBO 2020