Składanie projektów

1. Przygotowanie formularza zgłoszenia zadania do budżetu obywatelskiego

Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego można przygotować ręcznie lub elektronicznie.

Wygeneruj formularz elektronicznie

  • W celu elektronicznego wygenerowania formularza, skorzystaj z generatora.
  • Kliknij na poniższy link, wypełnij pola i wygeneruj formularz:

Otwórz generator

Wypisz formularz ręcznie

  • W celu ręcznego wypełnienia formularza, skorzystaj z dokumentu PDF.
  • Kliknij na poniższy link, wydrukuj i wypełnij ręcznie:

Pobierz formularz PDF


2. Przesłanie wypełnionego formularza

Wypełniony formularz można przesłać elektronicznie lub dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Forma elektroniczna

  • Wypełniony formularz należy zeskanować, podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP i przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej platformy ePUAP.

Epuap.gov.pl

Forma papierowa

  • Wypełniony formularz należy podpisać i złożyć w kancelarii Urzędu lub
  • przesłać pocztą wraz dopiskiem "Budżet obywatelski – propozycja zadania".

Dane kontaktowe