Park Wiejski w Gołuskach wraz ze ścieżką asfaltową do jazdy na hulajnogach i rolkach

Projekt

Projekt
Podstawowe informacje
Grupa III: Gołuski, Trzcielin, Więckowice
Kategoria: 
Infrastruktura
Lokalizacja: 
Gołuski ul. Polna 4 (działki geodezyjne nr 40 oraz 41/3)
Status: 
Zatwierdzony
Osoba zgłaszająca
Imię i nazwisko: 
Michał Pankiewicz
Informacje
Ogólny opis zadania: 
Zadanie polega na stworzeniu publicznego parku w Gołuskach, na gminnej działce – za świetlicą wiejską przy ul. Polnej 4 (Działki geodezyjne 41/3 oraz 40). Projekt zakłada wytyczenie i wykonanie ścieżki asfaltowej o długości 167 m i szerokości 1,5 m w formie serpentyny wiodącej przez nieruchomość, uporządkowanie drzewostanu. Ścieżka będzie służyła do jazdy na rowerkach, rolkach i hulajnogach. Park będzie miejscem spotkań i integracji. Obecnie na części nr 41/3 znajduje się już wysoki drzewostan.
Szczegółowy opis zadania wraz z uzasadnieniem: 
Park zostanie posadowiony na tyłach świetlicy wiejskiej (na niezagospodarowanej obecnie działce), w obrębie nieruchomości na której znajduje się również wiejski plac zabaw i boisko trawiaste. Obecnie na części nr 41/3 znajduje się już wysoki drzewostan, który stanie się naturalnym zaczątkiem parku. Park będzie przeznaczony dla mieszkańców Gołusek w każdym przedziale wiekowym. Jednocześnie na ławkach w cieniu drzew będzie można znaleźć odpoczynek, zwłaszcza w upalne dni. Park stanowić będzie również neutralne miejsce spotkań dla mieszkańców, w tym seniorów dla których wiejski plac zabaw nie przedstawia żadnej oferty. Teren na którym planowany jest park jest obecnie niedostępny dla mieszkańców. Park wiejski w Gołuskach będzie naturalnym uzupełnieniem istniejącej już infrastruktury skupionej wokół świetlicy wiejskiej przy ul. Polnej 4 tj. placu zabaw i boiska. Obiekt docelowo będzie posiadał wysoki drzewostan dający cień. Małe dzieci będą miały możliwość bezpiecznego używania rowerków, hulajnóg i rolek. Obecnie takiego miejsca w Gołuskach nie ma – przeważająca część gminnych dróg nie jest utwardzona, zaś chodniki (znajdujące się jedynie na kilku ulicach) nie zapewniają możliwości bezpiecznej zabawy dla dzieci. Park będzie miejscem integracji dla mieszkańców Gołusek – obecnie jedynym takim miejscem jest nieduży plac zabaw przed świetlicą wiejską. Należy podkreślić, że Gołuski nie posiadają innych centrów budujących relacje społeczne, w tym sklepu, czy szkoły. Dzieci nie mają miejsca do jeżdżenia na rolkach, hulajnogach i małych rowerkach. Ścieżka parkowa w pierwszej fazie realizacji (przewidzianej niniejszym projekcie) będzie miała długość 167 metrów, szerokość 1,5 m. Wnioskodawca szacuje koszt wykonania tej części zadania na kwotę 57.100 zł. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na zakup drzew typu parkowego oraz ławek.
Koszty
Szacunkowy koszt razem: 
60.000 zł
Składowe części zadaniaSzacunkowy koszt
Przygotowanie terenu pod parkową ścieżkę asfaltową7.000 zł
Budowa parkowej ścieżki asfaltowej (w tym nawierzchnia bitumiczna) 167 m x 1,5 m50.100 zł
10 ławek parkowych2.000 zł
9 drzew (klony parkowe)900 zł
Mapa