Zgłoszone projekty

Grupa I: Dopiewo, Dąbrówka, Skórzewo

Zagospodarowanie terenu utworzenie strefy dla młodzieży w Leśnym Zakątku przy ul. Szkolnej w Skórzewie
Zakup Łodzi ratowniczej z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dopiewie, oraz zakup 6 szt Bram zraszających które w porozumieniu z Sołtysami rozstawiane były by po 2 szt w miejscowościach Dopiewo, Dąbrówka i Skórzewo. Zadania te mają na celu podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkim mieszkańcom naszej Gminy.
Dąbrówka Pumptrack to innowacyjny, zdobywający niezwykłą popularność na świecie rowerowy plac zabaw przeznaczony do zbiorowej rekreacji. To specjalnie przygotowany tor do bezpiecznej jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach, longboardach czy hulajnogach. Dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Umożliwia rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez pedałowania czy odpychania. Przeszkody z zakrętami tworzą zamkniętą pętlę, po której można jeździć w obu kierunkach.
Środki pozyskane z budżetu obywatelskiego pozwolą na zakup sprzętu biwakowego tj. namioty, śpiwory, łopaty, siekiery itp., które posłużą wszystkim członkom ZHP Dopiewo na wyjazdy jak i całoroczną prace szczepu. Planowany jest również zakup wyposażenia socjalnego oraz malowanie harcówki szczepowej.
Strefa Rodzinna Dopiewo, to projekt, który ma na celu stworzenie w centrum Dopiewa miejsca rekreacji dla mieszkańców w różnym wieku. Projekt zakłada budowę Skate parku i Siłowni plenerowej typu Street Workout oraz wykonanie elementy małej architektury.

Grupa II: Dąbrowa, Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie, Zakrzewo

Projekt służący poprawie bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Radosnej w Zakrzewie.
Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie naszego sołectwa co może zapoczątkować rozbudowę monitoringu na terenie całej Gminy Dopiewo. Przy wzroście ilości mieszkańców zauważalny jest również wzrost zdarzeń niebezpiecznych jak i przestępczości. Monitoring jaki prezentujemy ma być narzędziem dla Straży Gminnej jak i Policji, które wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa i prawdopodobnie ograniczy pole działania dla przestępczości.
Zwiększenie bezpieczeństwa na głównych drogach wjazdowych do Konarzewa, poprzez montaż prewencyjnych radarowych wyświetlaczy prędkości. Zadaniem tych urządzeń będzie zwrócenie kierowcom uwagi na ograniczenie prędkości obowiązujące na tych drogach.

Grupa III: Gołuski, Trzcielin, Więckowice

Urządzenia zabawowe instalowane na nawierzchni trawiastej na stałe.
Zadanie polega na stworzeniu publicznego parku w Gołuskach, na gminnej działce – za świetlicą wiejską przy ul. Polnej 4 (Działki geodezyjne 41/3 oraz 40). Projekt zakłada wytyczenie i wykonanie ścieżki asfaltowej o długości 167 m i szerokości 1,5 m w formie serpentyny wiodącej przez nieruchomość, uporządkowanie drzewostanu. Ścieżka będzie służyła do jazdy na rowerkach, rolkach i hulajnogach. Park będzie miejscem spotkań i integracji. Obecnie na części nr 41/3 znajduje się już wysoki drzewostan.