Jak głosować?

Jakie projekty będą poddane głosowaniu?

Głosowaniu zostaną poddane projekty spełniające wymogi określone w uchwale.


Jaka będzie kolejność na liście projektów poddanych pod głosowanie?

Kolejność na liście projektów zadań i na karcie do głosowania zostanie ustalona w drodze jawnego losowania przeprowadzonego przez Komisję powołaną przez Wójta.


Jaka będzie forma głosowania?

Głosowanie przeprowadza się w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy internetowej budżetu obywatelskiego dostępnej w okresie głosowania na stronie internetowej dbo.dopiewo.pl oraz w formie papierowej – wrzucając kartę do urny w Urzędzie Gminy Dopiewo.


Kto jest uprawniony do głosowania?

Każdy mieszkaniec Gminy Dopiewo jest uprawniony do oddania głosu, bez względu na wiek. Głosujemy na dowolny projekt z listy.


Jakie są możliwości głosowania?

Są trzy sposoby głosowania:

  • w siedzibie Urzędu Gminy Dopiewo - poprzez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania
  • poprzez stronę internetową dbo.dopiewo.pl - wypełniając interaktywną kartę do głosowania
  • przesyłając na adres Urzędu kartę do głosowania - z dopiskiem na kopercie „Dopiewski Budżet Obywatelski – Głosowanie”. Za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę wpływu korespondencji do Urzędu.