Harmonogram

 • Zgłaszanie projektów

  Sołectwa podzieliliśmy na 3 grupy, ze względu na wielkość. Wprowadziliśmy współczynnik korygujący, wyrównujący szanse mniejszych miejscowości na realizację projektów.

  Jak przygotować projekt?

 • Publikacja projektów

  Przesłane propozycje będą sukcesywnie publikowane na stronie internetowej dbo.dopiewo.pl. To od wnioskodawcy zależy, jak zostanie przygotowana publikacja propozycji do budżetu.

  Jak wysłać propozycję?

 • Weryfikacja i uzupełnianie wniosków

  Aby propozycja została pozytywnie zweryfikowana, musi spełniać określone wymagania. W razie wątpliwości na pytania mieszkańców oczekują pracownicy UG w ramach pomocy i konsultacji.

  Skorzystaj z konsultacji

 • Publikacja listy projektów

  Przesłane propozycje projektów zostaną zweryfikowane przez powołaną do tego celu komisję. Po zatwierdzeniu zostaną umieszczone na liście do głosowania. To mieszkańcy zadecydują, które z nich zostaną zrealizowane.

  Sprawdź aktualną listę projektów Projekty na mapie

 • Głosowanie

  Po opublikowaniu propozycji, każdy mieszkaniec Gminy Dopiewo będzie mógł oddać jeden głos na wybrany przez siebie projekt. Głosować będzie można w formie elektronicznej oraz papierowej.

  Oddaj swój głos!

 • Ogłoszenie wyników

  Po zliczeniu głosów elektronicznych i papierowych nastąpi ogłoszenie wyników z informacją, które projekty zostaną zrealizowane w roku budżetowym 2020.

  Sprawdź wynik głosowania

L.p.

Wyszczególnienie

Terminy

od

do

1

Kampania informacyjna

od 1 maja 2019 roku

2

Zgłaszanie projektów (propozycji zadań do realizacji)

10 maja

30 czerwca

3

Publikacja złożonych projektów

10 maja

10 lipca

4

Weryfikacja i uzupełnienie zgłoszeń

10 maja

30 sierpnia

5

Publikacja wykazów zadań spełniających i niespełniających wymagania


23 sierpnia

6

Wnoszenie protestów

3 dni od daty publikacji wykazu z pkt 5

7

Publikacja listy zadań uczestniczących w głosowaniu


28 sierpnia

8

Promowanie zadań przez autorów

28 sierpnia

28 września

9

Głosowanie mieszkańców

30 września

13 października

10

Weryfikacja i liczenie oddanych głosów

14 października

21 października

11

Ogłoszenie wyników głosowania


21 października